Cách ẩn plugin trong trang quản trị wordpress

♦Để ẩn một plugin trong trang quản trị WordPress và giảm đi sự rối mắt của danh sách menu, bạn có thể sử dụng một số cách sau đây:

1. Cách thứ nhất sử dụng Plugin Quản Lý Menu:

Sử dụng plugin quản lý menu như “Admin Menu Editor” để dễ dàng chỉnh sửa menu quản trị của WordPress. Sau khi cài đặt plugin này, bạn có thể dễ dàng ẩn hoặc sắp xếp lại các menu theo ý muốn.

Cách làm:

Cài đặt và kích hoạt plugin “Admin Menu Editor”.
Truy cập vào “Settings” hoặc “Menu Editor” trong trang quản trị.
Tìm menu của plugin mà bạn muốn ẩn và ẩn nó bằng cách chọn “Hide” hoặc chỉnh sửa vị trí của nó.
Lưu thay đổi và kiểm tra lại trang quản trị.

2. Chèn đoạn code này vào trong functions.php:

Nếu bạn muốn thực hiện việc ẩn plugin bằng cách sử dụng mã code, bạn có thể thêm đoạn mã sau vào file functions.php trong theme của bạn:

function hide_plugin_from_list($plugins) {
$hidden_plugins = array(
'plugin-folder/plugin-file.php', // Thay plugin-folder/plugin-file.php bằng đường dẫn thực tế của plugin bạn muốn ẩn
);

foreach ($hidden_plugins as $hidden_plugin) {
if (isset($plugins[$hidden_plugin])) {
unset($plugins[$hidden_plugin]);
}
}

return $plugins;
}
add_filter(‘all_plugins’, ‘hide_plugin_from_list’);;

 Lưu ý: thay thế ‘tên-plugin’ bằng slug của plugin bạn muốn ẩn. Slug thường có dạng tên folder của plugin.

3. Sử dụng Plugin Tùy chỉnh Quyền Truy Cập:

Nếu bạn muốn kiểm soát quyền truy cập của người dùng dựa trên vai trò (role), bạn có thể sử dụng plugin quản lý quyền truy cập như “Members” để ẩn các menu cho các vai trò cụ thể.

Cách làm:

  • Cài đặt và kích hoạt plugin “Members”.
  • Trong trang quản trị, vào “Roles” để chỉnh sửa quyền cho từng vai trò (ví dụ: Administrator, Editor, Author, …).
  • Ở mục “Admin Menu,” bạn có thể ẩn các menu không cần thiết cho vai trò đó.
  • Lưu thay đổi và kiểm tra lại trang quản trị.

Nhớ rằng việc ẩn menu của các plugin có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và cấu hình của chúng. Hãy chắc chắn rằng bạn không ẩn đi những menu mà bạn hoặc người dùng của bạn cần thiết để quản lý trang web.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *