BÀI TẬP EXCEL Về HÀM IF, ROUND, SUM, MIN, MAX, AVERAGE

Cùng làm bài tập excel có lời giải sau đây, học cách sử dụng hàm IF, hàm ROUND, [...]

Bài 5 – Hàm VLookup và HLookup

Cơ chế hoạt động Sự khác nhau cơ bản nhất giữa 2 hàm này là [...]

Bài 4 – Hàm IF trong Excel

Cú pháp hàm IF và cách dùng: Hàm IF là một trong những hàm logic [...]

Bài 3 – Các hàm cơ bản trong Excel

Hàm tính toán Logic 1. Hàm SUM Hàm SUM dùng để tính tổng tất cả [...]

Bài 2 – Thao tác với các toán tử

Tổng quan các toán tử logic trong Excel: Một toán tử logic được sử dụng [...]

Bài 1 – Các thao tác định dạng cơ bản

  Tải Slide về tại đây  :  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12cBURj4-seJ1uNAA56QU2PULF_VhC1zT Hoặc : https://docs.google.com/presentation/d/1ziBAn-B1DtYvSi5xANrPbrypUHrcXAkD/edit#slide=id.p19 Hướng dẫn bài tập [...]